Hypotéka a její nástrahy a pasti – 3. část (10. 3. 2016)

 V dnešním díle se podíváme na pojem LTV, tzv. loan total value, co vyjadřuje a jak mi může ovlivnit výslednou sazbu hypotečního úvěru?

LTV v překladu znamená „částka k zapůjčení“, tj. poměr mezi hypotečním úvěremzástavní hodnotou nemovitosti. Když si to vysvětlíme na příkladu, tak pokud banka nabízí sazbu 1,99 % p.a. při 85 % hodnotě LTV, to znamená, že mi poskytne za tuto sazbu maximálně částku 850.000,- Kč a to pouze v případě, že zastavovaná nemovitost má hodnotu minimálně 1.000.000,- Kč.

Co tento poměr tedy vyjadřuje?

Pomocí tohoto ukazatele si banky rozdělují klienty do dvou skupin a to těch, kteří mají či nemají našetřené vlastní finanční prostředky na realizaci jejich investičního záměru. Pokud tyto prostředky mám k dispozici, mohu tedy od banky očekávat zajímavější úrokovou sazbu, než když žádné rezervy nemám. Výsledná úroková sazba je tedy přímo závislá na hodnotě ukazatele LTV.

Pokud se na to podíváme z pohledu banky, je tedy jasně zřejmé, že banka mi nabídne daleko zajímavější úrokovou sazbu, pokud se řadím do první skupiny klientů, tj. že mám nějaké dostatečné finanční rezervy na realizaci investičního záměru. Tyto atraktivní sazby se různí podle jednotlivých bank, ale v praxi se pohybují maximálně do výše hodnoty 90 % LTV.

Ukažme si to na dvou příkladech:

      Klient                                                    Pepa                                      Jarda
Investiční záměr                               Koupě nemovitosti            Koupě nemovitosti + rekonstrukce
Požadovaná výše úvěru                       1.350.000,- Kč                      1.500.000,- Kč
Vlastní zdroje                                           150.000,- Kč                                    0,- Kč
Budoucí hodnota nemovitosti             1.500.000,- Kč                      1.500.000,- Kč
Výsledná hodnota LTV                               90 %                                     100 %
Vzorová úroková sazba                           1,89 % p.a.                              3,59 % p.a.

Poznámka: Jedná se pouze o ilustrativní propočet a uvedená úroková sazba je pouze orientační.

Kdo na tom bude finančně lépe, Pepa nebo Jarda? Pokud se nad tím logicky zamyslíme, tak je nám zcela jasné, že v tomto případě na tom bude lépe Pepa.

A co dělat v případě, pokud nemám žádné finanční rezervy, ale i přesto bych chtěl realizovat koupi vlastního bydlení? V tomto ohledu se nabízí dvě možnosti. První  z nich je ještě stále možnost požadovat po bance tzv. 100%-ní financování, tzn. že poměr hodnoty LTV bude 100 %, tak jak ukazuje výše zmíněná tabulka.  V tomto případě ale musíme počítat s vyšší marží pro banku, tj. vyšší nabídnout úrokovou sazbou ze strany banky. A druhou variantou je možnost dofinancovat chybějící zdroje z úvěru ze stavebního spoření, ale zde musíte opětovně počítat s metodickým omezením jednotlivých bank, tzn. že ne každá banka považuje finanční prostředky poskytnuté z úvěru ze stavebního spoření jako vlastní zdroje!!!

Ať už patříte do první či druhé skupiny klientů a aktuálně řešíte podobné dilema a nevíte si přesně rady, neváhejte mě kontaktovat a společně najdeme tu nejlepší cestu k Vašem vysněnému bydlení.

Zpět k výpisu článků.

Kontakty

Ing. Lukáš Chylík
Tel.: 737 814 110
Email: poradce@lukaschylik.cz

Novinky e-mailem

Přihlašte se k odběru newsletteru a získejte zdarma netradiční tipy, jak ušetřit Vaše peníze.