Omezení hypotečních úvěrů a jejich vliv na klienty (15. 2. 2017)

Jelikož se nám již rok přehoupl do kolonky 2017, tak by bylo vhodné zmínit a komplexně si shrnout podstatné změny a novinky v jednotlivých oblastech finančních produktů. Protože nejvíce změn se událo v oblasti hypotečních úvěrů, začneme právě s nimi. A co se dnes dočtete? Především jaké změny již proběhly, jaký to má vliv na klienty a taktéž co nás ještě čeká v roce 2017.

Nejvíce diskutované a nejpodstatnější změny se v roce 2016 událi v oblastni hypoteční úvěrů a způsobu jejich financování. Na počátku je důležité taktéž zmínit to, že kromě změn parametrů hypotečních úvěrů, došlo taktéž od 1.11.2016 ke změně plátce daně z převodu nemovitosti, kterým se stal od daného data kupující, tzn.  že povinnost zaplatit daň ve výši 4 % z kupní ceny je nyní kupující (před tímto datem byla tato povinnost na prodávajícím), což celkově prodražuje pro budoucí nové majitele nemovitosti celkový investiční záměr o 4 %. Dobrou zprávou ale je to, že banky a stavební spořitelny na změnu zákona zareagovali rychle a umožnili úhradu této daně zahrnout do účelové části úvěru, tzn. je možné ji uhradit i z úvěru při splnění dalších podmínek včetně limitu maximálního LTV.

V samotné oblasti distribuce hypoteční úvěrů dochází ke dvěmě zásadním změnám od 1.12.2016. První z nich je nutná certifikace všech distributorů, kteří se budou chtít podílet i nadále na zprostředkování hypotečních úvěrů, včetně nutných zkoušek a registrace u ČNB. Tento faktor povede ke zkvalitnění poskytování samotných služeb jednotlivými poradci a opět vyčištění od poradců, kteří zprostředkují „jedinou“ hypotéku za rok, ale přitom se označují za hypotečního poradce.

Druhým bodem je již samotná úprava podmínek poskytování úvěrů, poměr poskytnuté výše úvěru vůči celkovému LTV a v neposlední řadě, aplikace zákona o spotřebitelském úvěru na oblast hypotečních úvěrů, které se nově označují jako „spotřebitelský úvěr na bydlení.“ Co si pod tím můžeme všechno představit? Vezmeme to postupně.

Aplikace zákona o spotřebitelském úvěru na oblast hypotečních úvěrů znamená pozitivní krok pro klienty v tom, že nyní budeme moci provádět mimořádné splátky i v průběhu doby fixace, konkrétně vždy k výročí úrokové sazby do výše max. 25 % schválené výše hypotéky, tzn. čistě teoreticky mohu celou hypotéku doplatit do 4 let a to zcela bez sankcí a zcela zdarma. I nadále mohu část nebo i celý úvěr doplatit ke konci data aktuální fixace a nově má banka omezené možnosti na udělení sankce v případě úhrady celého úvěru mimo období fixace. Novinkou taktéž je, že v případě podstatného omezení a snížení příjmů, jako je např. úmrtí v rodině, invalidita, dlouhodobá pracovní neschopnost, tak mohu hypoteční úvěr taktéž jednorázově splatit a opět zcela bez jakýchkoliv sankcí.

Další oblastí kde došlo k úpravám podmínek poskytování hypotečních úvěrů je oblast uznávání příjmů a výdajů, a to jak u fyzických osob, tak i podnikatelů. Je to především z důvodu ochrany klientů, které musí nyní více ověřit samotná banka v tom, zda je klient schopen daný úvěru splácet či nikoliv. Daleko přísnější posuzování příjmů ale dochází u podnikatelů, především u OSVČ. V případě OSVČ je dnes velice důležité zvolit vhodnou banku, jejíž metodika umožňuje jednodušší uznávání příjmů dle aktuálního daňového přiznání a způsobu definování výdajů. Na druhou stranu je ale zase dnes možné započítat celou výši rodičovského příspěvku do příjmů, tzn. i v maximální možné výši a to 11.500,- Kč měsíčně, ale opětovně pouze v případě správné volby poskytovatele hypotečního úvěru.

Poslední změnou a v podstatě tou nejdůležitější úpravou je maximální možná výše poskytnutého úvěru, tzv. loan total value nebo-li LTV. Na základě doporučení ČNB, která stanovila, že od 1.12.2016 by banky neměly poskytovat tzv. 100% hypotéky, je od daného data maximální možná výše úvěru ve výši 95 % LTV, tzn. že abych byl schopen zafinancovat koupi vybrané nemovitosti, musím mít k dispozici minimálně 5 % vlastních zdrojů nebo je zafinancovat z dalších cizích zdrojů, např. stavebního spoření apod. Zde se chystá ještě další úprava maximální možné výše poskytnutého úvěru a to, že k 1. 4. 2017 je doporučení ČNB omezuje na maximální možnou výši hypotéky ve výši 90 % hodnoty LTV. Co to v důsledku znamená pro klienty, kteří nemají vlastní zdroje? Pro tuto skupinu klientů to v reálných měsíčních nákladech znamená, že jejich měsíční splátky na koupi nemovitosti budou na vyšší úrovni, než před změnou legislativy a úpravy maximální výše hodnoty LTV.

To byl přehled nejpodstatnějších změn v oblasti poskytování hypotečních úvěrů, které se udály. V průběhu roku 2017 se ale můžeme těšit ještě na další úpravy a změny v legislativě, vše bude záležet na našich zákonodarcích co si pro nás v roce 2017 připraví v době politických bojů pro nádcházející volby do poslanecké sněmovny. Pokud ale plánujete v nejbližší době si pořídit nové bydlení, nebo plánujete stavební úpravy apod., tak Vám osobně doporučuji, se do vyřízení financování pustit co nejdříve. A pokud byste uvítali pomoc s vyřízením úvěru, tak kontakty již víte kde najdete.

Zpět k výpisu článků.

Kontakty

Ing. Lukáš Chylík
Tel.: 737 814 110
Email: poradce@lukaschylik.cz

Novinky e-mailem

Přihlašte se k odběru newsletteru a získejte zdarma netradiční tipy, jak ušetřit Vaše peníze.