Blog

Program pro mladé od SFRB - kdo na něj dosáhne? (11. 7. 2018)

Také plánujete v nejbližší době řešit pořízení vlastního bydlení, ještě před zavedením nových omezení ze strany ČNB a zaujali Vás novinky v rámci programu SFRB? Státní fond rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“) začne 15. srpna přijímat žádosti o úvěr z nového programu s názvem Program pro mladé.

Pojďme si konkrétně tedy odpovědět na otázku, pro koho je tento program určen a komu se vyplatí?

 

Žadatelé o úvěr

Žadateli o úvěr mohou být manželé nebo registrování partneři, kdy alespoň jeden z nich nedosáhl ke dni podání žádosti o úvěr věk 36 let. Dále může o úvěr žádat osoba, která nežije v manželství nebo registrovaném partnerství, nedosáhla ke dni podání žádosti věk 36 let a trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o úvěr věk 15 let. Obě skupiny žadatelů dále v době podání žádosti o úvěr nesmí vlastnit nebo spoluvlastnit nemovitost určenou k bydlení nebo být nájemcem družstevního bytu s členským podílem. Žadatelem o úvěr může být i cizinec s povolením k pobytu v ČR.

Účel úvěru

Hlavními podporovanými účely jsou koupě, výstavba nebo modernizace domu nebo bytu. Pozor ale na omezení velikosti bytové jednotky, respektive rodinného domu, konkrétně plocha bytu nesmí být větší než 75 m2 bez balkónu nebo lodžie, podlahová plocha rodinného domu nesmí přesáhnout velikost 140 m2.

Výše úvěru, úroková sazba a splatnost

Tyto parametry jsou nastaveny velice zajímavě a atraktivně pro žadatele, jsou přesně definovány maximální částky na jednotlivé účely, maximální splatnost úvěru a výše úrokové sazby, respektive jak se její výše určuje. Jediným negativem zde můžeme vidět podstatně sníženou dobu splatnosti úvěru, která je např. u výstavby maximálně 20 let, což celkově vede k vyššími měsíčnímu zatížení rodinného rozpočtu, např. oproti i klasické hypotéce i za cenu vyšší úrokové sazby. Bližší informace naleznete ZDE.

Zajištění úvěru

A zde narážíme na největší problém, který způsobí, že pro většinu žadatelů, tento program nebude vhodný, respektive dostačující nástroj pro zajištění financování jejich bytové potřeby.

Úvěr na modernizaci – každý příjemce úvěru musí mít ručitele ve věku do 55 let s minimálním průměrným čistým příjmem za poslední 3 měsíce 15 000 Kč.

Úvěr na výstavbu rodinného domu – zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění (po dokončení stavby, vinkulace k živelnímu pojištění).

Úvěr na koupi bytu nebo rodinného domu – zástavní právo k úvěrované nemovitosti v prvním pořadí.

Když se na tyto podmínky podíváme z praktického hlediska, tak jedinou reálnou a schůdnou variantou využití tohoto úvěru se jeví „úvěr na modernizaci bydlení“. Pro většinu žadatelů by nemuselo být zcela nereálné si najít ručitele, který by se za ně u státu zaručil.

Na druhou stranu u účelu výstavby nebo koupě by mohli mít žadatelé problém s tím, že pokud nebudou mít dostatečné množství vlastních prostředků na realizaci celého záměru, tak jim stát nepřistoupí na ten fakt, že by tento úvěru od státu mohli použít jako dofinancování záměru k hypotečnímu úvěru od některé z komerčních bank. S ohledem i na aktuální cen nemovitostí v ČR, včetně průměrné ceny výstavby „vzorového“ rodinného domu, je více než zřejmé, že množství žadatelů, kteří by splnili tyto podmínky, bude velice málo.

 

Závěr – jaký byl původní cíl celého záměru?

Tak jak už tomu bylo v přechozích verzích daného programu, tak i v tomto případě se má jednat o program na podporu mladých rodin s dětmi, kterým chce stát pomoci s pořízením vlastního bydlení za „bezkonkurenčních“ podmínek financování oproti komerčním bankám.

Bohužel i v tomto případě se opět tento cíl nepotvrdil a bohužel i tento program bude ve finále určen pouze pro velice „úzkou“ skupinu žadatelů, kteří splní veškeré podmínky stanové státem. Navíc je v letošním roce připraven budget „pouze“ ve výši 650 mil. Kč, což vystačí jen pro několik stovek žadatelů. Když bychom to chtěli zhodnotit komplexně, tak můžeme sledovat zajímavý paradox uvnitř státu, kde na jednu stranu chce stát podporovat mladé rodiny s dětmi při pořízení vlastní bydlení, ale na druhou stranu ČNB přináší nestále nová nařízení a omezování podmínek, pro poskytování komerčních úvěrů. Jestli je to cesta správným směrem či nikoliv, nám odpoví několik dalších měsíců a let.

Zpět k výpisu článků.

Kontakty

Ing. Lukáš Chylík
Tel.: 737 814 110
Email: poradce@lukaschylik.cz

Novinky e-mailem

Přihlašte se k odběru newsletteru a získejte zdarma netradiční tipy, jak ušetřit Vaše peníze.